Home –  prawo
Tag Archives: prawo

Analiza SWOT

money-1046962__340-1O analizie SWOT słyszał chyba każdy… Jak ważny jest to element każdego biznesplanu również nie trzeba nikomu tłumaczyć. Warto poznać go dokładniej, by przy tworzeniu następnego projektu przedsięwzięcia nie popełnić błędu  Tytułowa analiza jest jedną z podstawowych metod, która może być wykorzystywana zarówno, jako technika oceny pomysłu na etapie koncepcji, jak i jako analiza strategiczna. Zanim przedsiębiorca rozpocznie swoją działalność powinien sprawdzić swój pomysł tą metodą. Może być ona stosowana również na późniejszych etapach funkcjonowania firmy lub projektu np. w marketingu.   Na czym polega?  Stosują analizę określamy czynniki charakteryzujące firmę i odnosimy te informacje do przedsiębiorstw konkurencyjnych. Firmę określa się przez:  – strengths – mocne strony – czynniki wewnętrzne pozytywne. Są to walory, atuty firmy, które pozytywnie wyróżniają się w otoczeniu i wśród konkurencji. Może to być np. znana marka, uprzejma obsługa klienta, szeroki wachlarz usług.  – weaknesses – słabe strony firmy – wewnętrzne negatywne. Każda firma posiada aspekty ograniczające jej sprawność np. duże koszty produkcji, brak innowacyjności, duża rotacja pracowników. Są one konsekwencjami ograniczeń zasobów i niedostatecznych kwalifikacji.  – opportunities – szanse – zewnętrzne pozytywne. To zjawiska i tendencje w otoczeniu przedsiębiorstwa, które wykorzystane w odpowiedni sposób staną się impulsem do rozwoju lub osłabią zagrożenia. Może to być np. budowa nowej drogi, zmiana prawa.  – threats – zagrożenia – zewnętrzne negatywne. Są to wszystkie czynniki zewnętrzne, które postrzegamy jako bariery dla rozwoju firmy. Mogą to być np. zmiany w prawie, odpływ pracowników, gwałtowny wzrost konkurencji na rynku.  Jak zauważyliśmy otoczenie ma istotny wpływ na funkcjonowanie naszego biznesu. Warunkiem jego rzeczywistego rozwoju jest więc śledzenie otoczenia. Przy pomocy analizy SWAT powinieneś dokonać prostej klasyfikacji. Czynniki wpływające na Twoją firmę podziel na zewnętrzne lub wewnętrzne oraz na negatywne lub pozytywne. Ze skrzyżowania tych podziałów powstaną cztery kategorie:  – zewnętrzne pozytywne – szanse  – zewnętrzne negatywne – zagrożenia  – wewnętrzne pozytywne – mocne strony  – wewnętrzne negatywne – słabe strony    pozytywne negatywne  zewnętrzne SZANSE ZAGROŻENIA  wewnętrzne MOCNE STRONY SŁABE STRONY     By analiza SWOT była pełna musisz wypisać elementy przynależne do poszczególnych grup a następnie zastanów się jak osłabić lub wzmocnić siły ich oddziaływania. Zderzenie szans i zagrożeń ze stronami mocnymi i słabymi firmy pozwala na określenie jej pozycji strategicznej. W zależności od przewagi czynników pozytywnych lub negatywnych wewnątrz lub w otoczeniu można wyróżnić cztery modelowe sytuacje strategiczne:    Mocne strony strenghts   Słabe strony weaknesses  Szanse opportunities Strategia maxi-maxi sytaucja SO Strategia mini-maxi sytuacja WO  Zagrożenia threats Strategia maxi-mini sytuacja ST Strategi mini-mini sytuacja WT    Na podstawie powyższej tabelki wyróżniamy cztery sytuacje:  – firma w sytuacji WT (słabe strony – zagrożenia) – firma jest pozbawiona szans rozwojowych. Brak jej istotnych mocnych stron, działa w nieprzychylnym otoczeniu, jej potencjał jest niewielki. Strategia mini-mini w wersji pesymistycznej oznacza likwidację przedsiębiorstwa, a w optymistycznej staranie o przetrwanie lub fuzję z inną firmą.  – firma w sytuacji ST (silne strony – zagrożenia) – problemem firmy są niekorzystne warunki zewnętrzne.

Potencjał wewnętrzny przedsiębiorstwa

sick-card-491712__340Przedsiębiorstwo może przeciwdziałać zagrożeniom wykorzystując swój duży potencjał wewnętrzny i używając swych silnych stron np. w warunkach malejącego popytu silna firma może wykupić jednego z konkurentów i przejąć jego odbiorców.  – firma w sytuacji WO (słaby strony – szanse) – firma jest wewnętrznie dość słaba ale działa w sprzyjającym otoczeniu. W swej strategii powinna skupić się na zmniejszaniu niedociągnięć wewnętrznych. Przykładem strategi mini – maxi może być dążenie firmy w słabej kondycji finansowej do aliansu z innymi przedsiębiorstwami, aby wykorzystać nowe rynki zbytu.  – firma w sytuacji SO (silne strony – szanse) – dotyczy to przedsiębiorstw silnych wewnętrznie i działających w sprzyjającym otoczeniu. Takiej sytuacji odpowiada strategia maxi-maxi: silnej ekspansji i zdywersyfikowanego rozwoju np. nowoczesna firma z dużym potencjałem produkcyjnym może przy rozwijającym się rynku zarówno inwestować w nowe produkty, jak i zdobywać nowe segmenty rynku.  Z czym mamy problem?  Praktyka pokazuje, że większość firm boryka się z różnymi trudnościami, więc trudno osiągnąć im sytuację SO. Całkiem niezłą pozycją wyjściową jest WO lub ST. Dobre decyzje i odpowiedzialna strategia mogą pozwolić na zmianę niekoniecznie dobrego stanu obecnego w idealną sytuację w przyszłości. Najwięcej kłopotów sprawia firmom określenie swych słabych i mocnych stron. Podstawowym błędem jest także niewłaściwe określenie szans i zagrożeń. Przykładem dobrze określonej szansy lub zagrożenia może być aktualnie toczące się procedowanie nowelizacji prawa, które wkrótce zostanie przyjęte. Zauważ, że rozważać należy wyłącznie istniejące już sytuacje, które w przyszłości mogą mieć realny wpływ na strategię przedsiębiorstwa.

Zmora przedsiębiorców

time-393782__340W artykule są opisane miejsca, na których nie można zaparkować pojazdu będąc w UK. Zapoznasz się również z wiedzą, jakich miejsc szczególnie unikać, bowiem można stracić samochód – zostanie odholowany.  Miejsca, na których nie możemy parkować: a) żółte linie. Zwróćcie uwagę, że w miastach każda lub prawie każda ulica posiada żółte linie lub linię przy krawężniku. Linie te malowane są tam, gdzie nie ma miejsc parkingowych. Zazwyczaj na odcinkach, gdzie parkowanie stwarza zagrożenie lub utrudnienie dla ruchu innych pojazdów. SYL – single yellow line oraz DYL – double yellow line; czyli pojedyncza żółta linia i podwójna żółta linia. O co w tym chodzi? Na pojedynczych żółtych liniach nie możemy parkować między 9:00 a 18:00 od poniedziałku do soboty, chyba że znak mówi inaczej!! Jeżeli natomiast nie ma nigdzie żadnego znaku (żółtej tabliczki) określającej restrykcje dla linii, to obowiązuje powyższa zasada. Znak może np. wydłużyć czas obowiązywania linii do 7-miu dni w tygodniu; gdy jest na nim napis 9am-6pm. Podwójna ciągła linia obowiązuje 24h/dobę, 7 dni w tygodniu. Niezastosowanie się do przepisów grozi mandatem. Civil Enforcement Officer (Traffic Warden) – musi nam dać 5 minut na opuszczenie zakazanego miejsca do postoju, zanim wlepi mandat. Jednak nie oznacza to, że mamy prawo parkować tam przez 5 minut!!  Samochód zostanie odholowany z:   b) Loading ban – musi być podwójna ciągła linia na jezdni, żółte znaki na krawężniku (pojedyncze lub podwójne) oraz biała tabliczka z napisem „No loading at any time” lub np. „No loading 9am-10am 4pm-6pm”. Takie oznaczenia mają bardzo niebezpieczne odcinki dróg lub te, który wymagają być non-stop „czyste” – np. są używane przy szpitalach, gdzie ciągle wjeżdżają lub wyjeżdżają karetki i każdy zaparkowany samochód powodowałby utrudnienia w normalnym ruchu „R” a tym samym zagrożenie życia przewożonych pacjentów. NIKT nie może tam nawet przystanąć – nawet osoby z legitymacją niepełnosprawności.

Generowanie przychodu

money-628578__340-1Wielu młodych przedsiębiorców nastawia się od razu na generowaniu maksymalnie dużego przychodu, jednocześnie stroniąc od podejmowania współpracy z wyspecjalizowanymi firmami – gdyż to w ich mniemaniu generuje głównie koszty. Ukryty zysk kryjący się w możliwościach jakie dają usługi B2B, (czyli „business to business”) jest zaś niedostrzegany i w efekcie pomijany. Rozważmy więc możliwości i korzyści jakie mogą one przynieść.  Usługi księgowe  To chyba najpopularniejsza z form współpracy pomiędzy firmami. Jak wiemy prawo podatkowe w Polsce jest bardzo skomplikowane i bardzo łatwo o niezamierzone potknięcie, które kończy się niekiedy poważnymi kłopotami z urzędem skarbowym. Nie powinno więc dziwić, że w każdym większym znajdziemy przynajmniej kilka biur rachunkowych. Podobnie też w sieci – wystarczy wpisać do wyszukiwarki frazę usługi księgowe Warszawa by zobaczyć jak duża jest konkurencja biur księgowych w samej tylko stolicy! O ile więc nie mamy naprawdę szerokiej i aktualnej wiedzy z zakresu prawa podatkowego, podjęcie współpracy z biurem rachunkowym będzie wręcz koniecznością i pozwoli zająć się własnym biznesem zamiast walką z urzędnikami. Kwota jaką wydamy na prowadzenie naszej księgowości dla normalnie prosperującego przedsiębiorstwa nie powinna być kłopotem.   Reklama  Mówi się, że reklama jest dźwignią handlu – i faktycznie tak jest, ale tylko gdy będzie ona dobrze przygotowana. Samodzielne nieskładne działania prowadzone bez odpowiedniego przygotowania merytorycznego często w ogóle nie przynoszą efektów, albo też efekty te są niewspółmierne z poniesionymi kosztami. Tutaj też pomocne bywają wyspecjalizowane w tej branży firmy – jednakże należy się liczyć z tym, że wolą one prowadzić raczej większe kampanie reklamowe. Jeśli więc planujemy ograniczyć się do minimalnego budżetu lepiej jednak spróbować samodzielnie.