Home –  sytuacja
Tag Archives: sytuacja

Potencjał wewnętrzny przedsiębiorstwa

sick-card-491712__340Przedsiębiorstwo może przeciwdziałać zagrożeniom wykorzystując swój duży potencjał wewnętrzny i używając swych silnych stron np. w warunkach malejącego popytu silna firma może wykupić jednego z konkurentów i przejąć jego odbiorców.  – firma w sytuacji WO (słaby strony – szanse) – firma jest wewnętrznie dość słaba ale działa w sprzyjającym otoczeniu. W swej strategii powinna skupić się na zmniejszaniu niedociągnięć wewnętrznych. Przykładem strategi mini – maxi może być dążenie firmy w słabej kondycji finansowej do aliansu z innymi przedsiębiorstwami, aby wykorzystać nowe rynki zbytu.  – firma w sytuacji SO (silne strony – szanse) – dotyczy to przedsiębiorstw silnych wewnętrznie i działających w sprzyjającym otoczeniu. Takiej sytuacji odpowiada strategia maxi-maxi: silnej ekspansji i zdywersyfikowanego rozwoju np. nowoczesna firma z dużym potencjałem produkcyjnym może przy rozwijającym się rynku zarówno inwestować w nowe produkty, jak i zdobywać nowe segmenty rynku.  Z czym mamy problem?  Praktyka pokazuje, że większość firm boryka się z różnymi trudnościami, więc trudno osiągnąć im sytuację SO. Całkiem niezłą pozycją wyjściową jest WO lub ST. Dobre decyzje i odpowiedzialna strategia mogą pozwolić na zmianę niekoniecznie dobrego stanu obecnego w idealną sytuację w przyszłości. Najwięcej kłopotów sprawia firmom określenie swych słabych i mocnych stron. Podstawowym błędem jest także niewłaściwe określenie szans i zagrożeń. Przykładem dobrze określonej szansy lub zagrożenia może być aktualnie toczące się procedowanie nowelizacji prawa, które wkrótce zostanie przyjęte. Zauważ, że rozważać należy wyłącznie istniejące już sytuacje, które w przyszłości mogą mieć realny wpływ na strategię przedsiębiorstwa.

Oferty bezpłatne

money-282540__340Czy warto korzystać z ofert bezpłatnych, które daje Internet? Wydaje się, że tak. A może lepiej trochę zainwestować?  W Internecie można znaleźć bardzo dużo ofert bezpłatnych. Za darmo dostępne są m.in. niektóre programy, narzędzia, bazy informacji. Dlaczego firmy tworzą takie opcje, skoro wydaje się to być inwestycją bez zysku? Tak naprawdę inwestują w takie projekty, aby pozyskać jak największą liczbę użytkowników, którym mogą zaproponować lepsze, bardziej atrakcyjne usługi – ale już płatne. Drugi powód – serwisy i strony, które posiadają dużą liczbę użytkowników i generują sporą liczbę odsłon, przyciągają reklamodawców, a za nimi dochody z reklam. Jednak rzadko kiedy za bezpłatną ofertą kryją się produkty na poziomie, dotyczą one najczęściej najprostszych dróg i rozstrzygnięć.  Płatne czyli kompletne  Osoby, które chcą otrzymać naprawdę wartościowe narzędzia czy bazy informacji, często zastanawiają się nad ofertami płatnymi. Takie rozwiązania rzeczywiście częściej kryją w sobie wersje kompletne i bardziej aktualne, co nie znaczy, że bardzo kosztowne. Jeśli chodzi o dane płatne, w każdej bazie informacji czy firm są one dostępne lub wyświetlane w pierwszej kolejności. Chodzi tu o każdą formę wyszukiwarki – czy to ogólną, czy branżową. – Jeśli ktoś chce przebić się ze swoją ofertą na rynku, na pewno warto odrobinę zainwestować. W przypadku naszego portalu OPENKontakt oferty płatne są wyświetlane w pierwszej kolejności, poza tym mają widoczne wszystkie dane teleadresowe – mówi Bartłomiej Niewiński, prezes OPENKontakt. – Dzięki temu każdy, kto korzysta z zasobów największej w Europie giełdy biznes ofert, może skontaktować się z firmami, które zamieściły ofertę płatną i poszerzać grono partnerów biznesowych. W przypadku oferty bezpłatnej nie byłoby takiej możliwości.  10-krotnie bardziej popularne  Nie raz biznesmeni są w sytuacji, kiedy szukają interesujących ofert – i mają do wyboru oferty z pełnymi danymi oraz takie, do których kontakt jest utrudniony. To oczywiste, że częściej wybierają te, do których mają ułatwiony dostęp.   – Chyba nie ma sensu utrudnianie dostępu do swoich ofert dla osób naprawdę nimi zainteresowanych, prawda?